Daily English

MY TEACHER OFTEN SAYS...

 
Picture of Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
MY TEACHER OFTEN SAYS...
by Phương RETRAC_Huỳnh Bảo - Tuesday, 1 December 2020, 2:25 PM
 

Ngày Nhà Giáo Việt Nam đã gần kề, hãy cùng SEAMEO RETRAC nhớ lại những câu nói mà các giáo viên tiếng Anh thường sử dụng nhất trong lớp học. Danh sách này bao gồm những câu khẩu lệnh, hướng dẫn học sinh thực hiện một hoạt động trong lớp tới những lời khen hay khiển trách quen thuộc mà thầy cô thường dành cho học sinh của mình.

 1. Open your book on page…: Hãy mở sách trang…

 2. Now, listen and repeat: Hãy nghe và lặp lại theo thầy/cô

 3. Note this down: Hãy ghi chú lại thông tin này.

 4. Let’s do exercise number…on page…: Hãy làm bài tập số...trang…

 5. Are you with me?: Mọi người có theo kịp không?

 6. Do we have any volunteers?: Có ai xung phong (trả lời câu hỏi) không?

 7. Would you mind sharing your opinions with the class?: Em có thể chia sẻ ý kiến của mình với cả lớp không?

 8. Did I give you guys any homework last time?: Lần trước thầy/cô có giao bài về nhà cho các em không?

 9. Please hand in your homework before …: Hãy nộp bài về nhà trước ngày…

 10. Do you know the answer? It’s very easy: Các em có nghĩ ra đáp án chưa? Dễ lắm.

 11. That’s the correct answer: Đây là đáp án đúng nè.

 12. I’m afraid that’s not the answer we’re looking for.: Thầy/cô e là đây không phải là câu trả lời đúng.

 13. Very good. I appreciate your effort.: Tốt lắm. Thầy, cô rất hoan nghênh những nỗ lực của em.

 14. Great work! You improved a lot.: Tuyệt vời. Em đã tiến bộ rất nhiều.

 15. Is everybody ready to start?: Mọi người đã sẵn sàng bắt đầu (học) chưa?

 16. We won’t start until everyone is quiet: Khi nào cả lớp im lặng thì chúng ta bắt đầu học.

 17. Pay attention, everyone: Chú ý nè cả lớp.

 18. You should pay more attention to what I say, Mr…: Em nên chú ý lắng nghe những gì thầy/cô nói.

 19. Shhh. Be quiet, everyone.: Im lặng nào cả lớp.

 20. That’s it for today. Thank you everyone.: Hôm nay mình học tới đây. Cảm ơn cả lớp.

Nhân đây, SEAMEO RETRAC xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến quý thầy, cô giáo - những người đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết của mình đào tạo biết bao các thế hệ nhân tài cho đất nước.

Đón xem các bài viết học thuật và video dạy tiếng Anh tại ba địa chỉ:

+Group CLB Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/533919620710680/ 

+Chuỗi video “Học tiếng Anh cùng SEAMEO RETRAC”: t.ly/70Nt

+Website: http://anhvanseameo.vn/

kwqUIVgEef3Qh4H6yTFhbPddgLPMpGEvLAPY0mFfExvrTVa0kZhpxmhwW_DH_sHC6W2wrCJ-N2IgvwIT4I_Y5YLpzPdytOhgzEq9H0KcxakLaDw0S_PZV5aGShtlZGhdU3ES824K-UQlurmZyLwaHFyuP7Am5uY1Dv-65fPr-OpCNuRSr6etHloOa9OaX1YAKeph72lUok1eX_YhQarewLgN2rTFFAhxij7eKPB4M_PY0rSpJV5Nv0976jXXmv0iWr4ELgKeorKimXLi