Daily English

Daily English from facebook/anhvanseameoretrac


DiscussionStarted byRepliesLast post
New words from new products Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Tue, 12 Oct 2021, 8:24 AM
Idiom of the week: hear through the grapevine Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Tue, 12 Oct 2021, 8:23 AM
Hậu tố “-less” và “-free” Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Tue, 12 Oct 2021, 8:10 AM
English phrases: to sum up Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Tue, 12 Oct 2021, 8:10 AM
Many / a lot (of) / lots (of) Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Tue, 12 Oct 2021, 8:09 AM
Read about The International Day of Peace! Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Tue, 12 Oct 2021, 8:08 AM
💥SOUND VOCABULARY💥 Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Tue, 12 Oct 2021, 8:01 AM
Buildings in metaphors Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Tue, 12 Oct 2021, 8:01 AM
Collocations with “go” Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Tue, 12 Oct 2021, 8:00 AM
Minigame: What idiom is it? Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:20 PM
Có nên dùng từ “illustrate” trong bài thi IELTS Writing Task 1? Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:19 PM
Remember “to_V” hay “V-ing” Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:18 PM
In the hospital V.S At the hospital Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:17 PM
3 cách giúp bạn “paraphrase” dễ dàng hơn Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:17 PM
Dùng đúng giới từ - Nâng band IELTS Writing task 1 Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:16 PM
Profession hay Occupation? Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:16 PM
Sự khác biệt giữa “made of” và “made from” Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:15 PM
Tự tạo “mạng lưới” từ vựng cho riêng mình - tại sao không? Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:15 PM
5 phrasal verbs with “play” Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:14 PM
Những gì bạn cần biết về các ký hiệu trong từ điển tiếng Anh Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:13 PM
Thế nào là người học tiếng Anh theo “hệ flashcard”? Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:13 PM
Khi nào cần rửa tay? Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:12 PM
5 thành ngữ về sự dũng cảm bạn nên biết Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:11 PM
“Tất tần tật” về các giới từ định vị Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:11 PM
6 sắc thái của ánh sáng Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:10 PM
Conversion Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:10 PM
4 thói quen của người học giỏi tiếng Anh Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:09 PM
Setting up a meeting Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:09 PM
AMERICAN VS BRITISH ENGLISH Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:08 PM
Shakespeare’s idioms Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:07 PM
6 ALTERNATIVES TO “QUIET!” Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Wed, 8 Sep 2021, 12:05 PM
Back-to-school: Note-taking skills Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:04 PM
💥5 tính từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh💥 Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:02 PM
💥Từ vựng chủ đề môi trường💥 Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Wed, 8 Sep 2021, 12:01 PM
💥Vocabulary about the marine world💥 Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Tue, 24 Aug 2021, 9:04 AM
💥12 most popular phobias💥 Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Tue, 24 Aug 2021, 9:03 AM
💥Tránh lặp từ trong IELTS Writing task 1 và 2 với “the former”, “the latter”💥 Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Tue, 24 Aug 2021, 9:03 AM
💥Opposite phrasal verbs💥 Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Tue, 24 Aug 2021, 9:02 AM
How to revise your writing Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Tue, 24 Aug 2021, 8:53 AM
“Fit”, “suit”, hay “match”? Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Tue, 24 Aug 2021, 8:53 AM
Những idiom hay về thời gian Picture of RETRAC_Quynh NguyenRETRAC_Quynh Nguyen 0 RETRAC_Quynh Nguyen
Tue, 24 Aug 2021, 8:50 AM
ENGLISH FOR GROUP WORK Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Tue, 1 Dec 2020, 2:26 PM
PHRASAL VERBS: HUMAN RESOURCES Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Tue, 1 Dec 2020, 2:26 PM
MY TEACHER OFTEN SAYS... Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Tue, 1 Dec 2020, 2:25 PM
USEFUL PHRASES WITH THING Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Tue, 1 Dec 2020, 2:25 PM
NHỮNG TỪ VỰNG HAY BẮT ĐẦU VỚI “SELF” Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Tue, 1 Dec 2020, 2:24 PM
MUSIC COLLOCATIONS Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Tue, 1 Dec 2020, 2:24 PM
HOW DO YOU WALK? Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Tue, 1 Dec 2020, 2:23 PM
COMMON GRAMMAR MISTAKES AND HOW TO AVOID THEM Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Tue, 1 Dec 2020, 2:23 PM
HOW NEW PHRASAL VERBS ARE MADE Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Tue, 1 Dec 2020, 2:22 PM
COLLECTIVE NOUNS Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Mon, 19 Oct 2020, 3:58 PM
Học tiếng Anh bằng màu sắc? Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Mon, 19 Oct 2020, 3:57 PM
BOOST YOUR BARGAINING POWER Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Mon, 19 Oct 2020, 3:57 PM
ENGLISH PHRASES: TIME Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Mon, 19 Oct 2020, 3:56 PM
CÁCH MỞ ĐẦU BÀI THUYẾT TRÌNH MỘT CÁCH ẤN TƯỢNG Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Mon, 19 Oct 2020, 3:55 PM
COLLOCATIONS: TECHNOLOGY Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Mon, 19 Oct 2020, 3:54 PM
ANIMAL IDIOMS Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Mon, 19 Oct 2020, 3:54 PM
ACADEMIC WORD BOOSTER Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Mon, 21 Sep 2020, 9:11 AM
3 QUYỂN SÁCH HAY ĐỂ CẢI THIỆN KỸ NĂNG ĐỌC-VIẾT Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Mon, 21 Sep 2020, 9:10 AM
ENGLISH PHRASES: CHILDHOOD Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Mon, 21 Sep 2020, 9:10 AM
PRACTICE WRITING AT HOME - IS IT EASY? Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Mon, 21 Sep 2020, 9:09 AM
PH N BIỆT “AIM”, “GOAL”, “OBJECTIVE”, “PURPOSE” & “TARGET” Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Mon, 21 Sep 2020, 9:09 AM
ENGLISH PHRASES: MONEY & FINANCE Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Mon, 21 Sep 2020, 9:08 AM
HOW TO TAKE TURNS WHILE SPEAKING? Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Mon, 21 Sep 2020, 9:07 AM
IDIOMS ABOUT FRIENDSHIP Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Mon, 21 Sep 2020, 9:06 AM
HOW TO PRACTICE SPEAKING ENGLISH FOR FREE? Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Wed, 26 Aug 2020, 3:36 PM
CAKES IN IDIOMS Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Wed, 26 Aug 2020, 3:35 PM
AFRAID, FRIGHTENED, OR SCARED? Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Wed, 26 Aug 2020, 3:35 PM
PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP TỪ VỰNG ĐÃ HỌC Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Wed, 26 Aug 2020, 3:34 PM
IDIOMS ABOUT DECISIONS Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Wed, 26 Aug 2020, 3:34 PM
DO YOU KNOW HOW TO USE PUBLIC TRANSPORT? Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Wed, 26 Aug 2020, 3:33 PM
NEW WORDS ADDED TO THE DICTIONARY IN 2020 Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Wed, 26 Aug 2020, 3:32 PM
VOCABULARY TO DESCRIBE FOOD Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Wed, 26 Aug 2020, 3:31 PM
NHỮNG LỖI SAI CHÍNH TẢ THƯỜNG GẶP VÀ MẸO NHỚ CÁCH VIẾT ĐÚNG Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Thu, 6 Aug 2020, 4:51 PM
WHAT TO SAY NEXT AFTER GREETINGS? Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Fri, 17 Jul 2020, 7:57 PM
WILL VÀ BE GOING TO Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Fri, 17 Jul 2020, 7:54 PM
HỌC COLLOCATIONS QUA BÁO TIẾNG ANH Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Fri, 17 Jul 2020, 7:51 PM
NHẦM LẪN Mr. / Mrs. / Ms. / Miss? Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Fri, 17 Jul 2020, 7:44 PM
SLANG EXPRESSIONS TO SAY “I’M TIRED” Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Fri, 17 Jul 2020, 3:09 PM
WHAT KIND OF PERSON ARE YOU? Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Fri, 17 Jul 2020, 3:09 PM
COLLOCATIONS TO HIGHLIGHT THE IMPORTANCE Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Fri, 17 Jul 2020, 3:08 PM
ĐIỂM KHÁC BIỆT ELECTRIC – ELECTRICAL, CLASSIC – CLASSICAL, HISTORIC - HISTORICAL Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Fri, 17 Jul 2020, 3:07 PM
NHỮNG PHRASAL VERB THÔNG DỤNG VỚI “FOR” Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Fri, 17 Jul 2020, 3:06 PM
COMPOUND ADJECTIVES Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Fri, 17 Jul 2020, 3:03 PM
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẶT CÂU HỎI MỘT CÁCH LỊCH SỰ? Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Fri, 17 Jul 2020, 3:02 PM
COLLATIONS DESCRIBING YOUR MOOD Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Fri, 17 Jul 2020, 3:01 PM
COMPOUND WORDS IN ENGLISH Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Fri, 26 Jun 2020, 7:11 PM
KHI NÀO NÊN DÙNG A/AN/THE? Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Fri, 26 Jun 2020, 7:07 PM
TIẾNG ANH CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐÂU? Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Fri, 26 Jun 2020, 7:04 PM
3 động từ thần kỳ bắt đầu với chữ A Picture of Phương RETRAC_Huỳnh BảoPhương RETRAC_Huỳnh Bảo 0 Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
Wed, 17 Jun 2020, 5:09 PM