Daily English

💥Tránh lặp từ trong IELTS Writing task 1 và 2 với “the former”, “the latter”💥

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
💥Tránh lặp từ trong IELTS Writing task 1 và 2 với “the former”, “the latter”💥
by RETRAC_Quynh Nguyen - Tuesday, 24 August 2021, 9:03 AM
 

👉Có những từ trong tiếng Anh nghe có vẻ lạ mắt và rất cổ điển và khi bạn tìm thấy chúng trong một văn bản bạn đang đọc, bạn không hoàn toàn chắc chắn về ý nghĩa của chúng vì bạn nhầm lẫn chúng với các từ khác. Đó là điều xảy ra với cả người bản ngữ và những người chỉ học tiếng Anh như một ngoại ngữ. Một ví dụ điển hình là sự nhầm lẫn giữa “the former” và “the latter”. Cả hai đều được sử dụng khi nói về một trong hai thứ, nhưng dùng để chỉ cái nào?


💬“The former” được dùng để chỉ cái được nhắc đến trước, và “the latter” được dùng chỉ thứ được nhắc đến sau, hay nhắc đến cuối cùng. 


👉Ta có thể dùng “the former” và “the latter” để:

  1. Thay thế cho từ “respectively” trong bài Writing task 1. Ví dụ:

Sales increased in both Hanoi and Hue, by 50% and 70% respectively.

Sales increased in both Hanoi and Hue, the former by 50% and the latter by 70%.


  1.  Dùng “the latter half” thay thế cho “the second half” trong vài Writing task 1. Ví dụ:

Revenues climbed significantly in the latter half of the time period.


  1.  Thay thế cho hai ý kiến được nhắc đến trước đó trong bài Writing task 2. Ví dụ: 

Solar and tidal powers are both suitable alternatives, but I favour the former/the latter because...


👉Luyện tập:

Đọc đoạn văn sau về cây nhục đậu khấu (nutmeg tree) và đoán xem “the former” và “the latter” đang nhắc đến hai đối tượng nào. Đừng quên bình luận đáp án ở bên dưới để nhớ kiến thức lâu hơn nhé.


“The tree is thickly branched with dense foliage of tough, dark green oval leaves, and produces small, yellow, bell-shaped flowers and pale yellow pear-shaped fruits. Inside is a purple-brown shiny seed surrounded by a lacy red covering called an ‘aril’. These are the sources of the two spices nutmeg and mace, the former being produced from the dried seed and the latter from the aril.” (Cambridge IELTS 15, Test 1, Passage 1)


Đăng ký thi kiểm tra trình độ và tư vấn khóa học:

🔷Địa chỉ: 35 Lê Thánh Tôn, Quận 1

📞Hotline: 090 3365 170 hoặc 090 6318 880 hoặc 0283 824 5618 (Số nội bộ: 122/101/102)

🌐Website: https://anhvanseameo.vn

8_jAKp_9jXdsKPJYrV0otbR1bFiQccbi21vigAMoPgc2tvSzOu6K_Wobju3V93yfLaj2lOiwDJYI7QR0N75ohMNFIjTK5H1CALpf5fCXn3BoFuaUJYgYh6S6tWpOMrk-Q5fLoW4I=s0