Daily English

Back-to-school: Note-taking skills

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
Back-to-school: Note-taking skills
by RETRAC_Quynh Nguyen - Wednesday, 8 September 2021, 12:04 PM
 

⏩Trường học trực tuyến mang đến một thách thức hoàn toàn khác so với những gì bạn đã gặp trong bối cảnh truyền thống. Các bài giảng trực tuyến không còn mang nhiều thông tin như trước đây, nhưng lại chú trọng đến kỹ năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Việc chép lại hay đánh chữ lại từng từ giáo viên nói theo phương pháp truyền thống là không thể. Vậy, ta nên làm sao để ghi chú một cách hiệu quả?


⏩⏩Linh hoạt trong loại hình ghi chép

Từng môn học, từng giáo viên, từng quyển giáo trình đều khác nhau. Nếu như bạn phải dùng file sách trực tuyến, hãy ghi chú trực tiếp vào sách bằng các phần mềm hỗ trợ chỉnh sửa pdf trên PC/laptop/máy tính bảng. Nếu như bạn có sách bản giấy, hãy chủ động ghi chép bằng tay. 


⏩⏩Linh hoạt trong phương thức ghi chép 

Đối với từng loại dữ liệu thông tin, hãy chọn một cách ghi chú khác nhau. Đừng chỉ ghi lại mọi chứ bằng chữ khi bạn có thể dùng hình vẽ, hay outline. Cụ thể, phương pháp “outlining” - trình bày thông tin theo dàn ý chính phù hợp cho các bài học về lý thuyết. Phương thức sử dụng sơ đồ tư duy là phương thức tuyệt vời để thể hiện mối quan hệ giữa các ý tưởng. Đây cũng là phương pháp tuyệt vời để hệ thống hóa các từ vựng tiếng Anh theo chủ đề, tiện lợi cho việc học từ hoặc xem lại khi cần ý tưởng làm bài Writing. 


⏩⏩Linh hoạt trong việc lưu trữ file ghi chú

Dù bạn ghi chép bằng hình thức nào, hãy thử hệ thống hóa chúng sau buổi học bằng cách chụp hình bản ghi chú giấy hoặc lưu bản ghi chú điện tử vào OneNote, Google Drive hay OneDrive theo học kỳ, môn học. Như vậy, bạn sẽ học hành thuận tiện mà không lo lật tìm ghi chú ở trong sách, và cũng không lo phải tìm vở, tìm file khi di chuyển dữ liệu sang thiết bị khác, hoặc di chuyển đến địa điểm khác.


⏩Tháng 9 đánh dấu sự bắt đầu của học kỳ mới. Hy vọng nhưng chia sẻ này có thể giúp các bạn tự tin hơn trong việc học tập trực tuyến. Chúc các bạn học thật tốt!eqfRYempZRZVgRreMlOG7MiOpWzFwyEx-6wh3E0l4t-VB30vwL18z_XH31gXaQkiUgcZJYMBvdHFy6yKf3V7Z0GdVZpPD2_Ieq4QLd_ojhnyI9RoH8HlUbddck2dSE5AaMkHeErU=s0

HDlhG5TmxRZnkW1ou8mEVIbNuFLnIP5yR4pgTtX__huEfAJ5yb0TnMpK4w2E_mCUCEwod5_shtxi9-YIYQdR09qWRhBvhW1SO8I7dBXA64TkrGeV5zrecNbiNssS_ysPzxz_8pQ9=s0

htYsmi3Q32I25CnF5RwkmnyZLr7hiWJ1-08fKGM26rdkpRK3LToQZjkuMi9hifgdATJtsmZHkI-gDa0kZ4egxKaaIOGd0wKlrPVTzrTIKf30m8Q5duCNpMvUYsHTCrFZByfnAP6d=s0

zvJwjj_fKqeEe7FHKwcdrB3PxBam1hyl66Ms46B1kPeSSZ0W2klKwnqQ-O4aGUtyWYjwTS9iJvLxmSWqjpUWA_-oFphsoo6mYApC9HOpB8udRrZVRFHGr8-xLTqGzXKUocCRh5H5=s0