Daily English

Shakespeare’s idioms

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
Shakespeare’s idioms
by RETRAC_Quynh Nguyen - Wednesday, 8 September 2021, 12:07 PM
 

William Shakespeare là một nhà văn và nhà viết kịch Anh, được coi là nhà văn vĩ đại nhất của Anh và là nhà viết kịch đi trước thời đại. Ông cũng được vinh danh là nhà thơ tiêu biểu của nước Anh và là "Thi sĩ của dòng sông Avon". Rất nhiều idiom (thành ngữ, tục ngữ) đã trở nên nổi tiếng nhờ vào các tác phẩm của Shakespeare. Hãy đoán xem bạn nên điền từ nào vào các chỗ trống để hoàn thành các câu sau.

  1. All that glitters is not _______ 

  2. Eaten out of ____________ and home

  3. Wild ______ chase

Gợi ý:

  1. Xuất hiện trong vở kịch “The merchant of Venice” (Thương gia Venice) của Shakespeare, đây là câu idiom đồng nghĩa với câu “Đừng trông mặt mà bắt hình dong” trong tiếng Việt. 

  2. Dù đã được sử dụng trước đó rất lâu, câu thành ngữ này trở nên phổ biến nhờ vở “Henry IV” phần 2 của Shakespeare với ý nghĩa chỉ người ăn uống quá nhiều. 

  3. Nổi tiếng nhờ vở kịch “Romeo & Juliet”, đây là cụm từ dùng để chỉ một cuộc tìm kiếm vô ích vì người hoặc vật đang được tìm kiếm không tồn tại hoặc ở một nơi khác, tương tự như câu “mò kim đáy bể” hay “dã tràng xe cát” trong tiếng Việt. 

Đáp án:

  1. Gold

  2. House

  3. Goose

EEDnXcMwG-fCIQ2ADaqMyNluPAqB2LbM6ikmEwYxeTuhxZfoH-k6oXBD3VZamS6IkGFS-hMXjyNaPosUA54Yv4T2-HA6J5pZ89aRTqc_LTQQk8ZoGXT3jdTWIE_sxXn9Z7LYuuwU=s0