Daily English

Dùng đúng giới từ - Nâng band IELTS Writing task 1

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
Dùng đúng giới từ - Nâng band IELTS Writing task 1
by RETRAC_Quynh Nguyen - Wednesday, 8 September 2021, 12:16 PM
 

Có thể sử dụng các giới từ một cách chính xác là một trong những yếu tố quyết định band điểm của bài thi Writing IELTS Task 1. Trong bài viết này, hãy cùng #AnhvanSEAMEORETRAC tìm hiểu khi nào thì sử dụng AT, ON, IN, BY, TO và các giới từ khác một cách chính xác khi viết bài miêu tả các dạng biểu đồ.


-XpuIT9JF2WleJHXpY0aQc2P9nFvDbRO-5w_n9zdUifGATO6IuzCcAh1M7sOjcS6LsSksxukoDR5bbrJmXmTHppQoK-95r1tseAG2DuIIA4pZ2on6Cy3NToMcZf5_xCRTrMxyzfU=s0