Daily English

COLLOCATIONS TO HIGHLIGHT THE IMPORTANCE

 
Picture of Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
COLLOCATIONS TO HIGHLIGHT THE IMPORTANCE
by Phương RETRAC_Huỳnh Bảo - Friday, 17 July 2020, 3:08 PM
 

Khi nói và viết, bạn hay dùng những từ gì để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự vật, sự việc đang được nói tới? “Very important person/ thing” có lẽ là đáp án đầu tiên mà bạn nghĩ đến. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều collocation khác có thể dùng để nhấn mạnh trong tiếng Anh. Hãy cùng điểm qua những hình sau nhé.

nSZPEOzx5FQJDHm2YB4SL8Hsem4-Arq7FUJL_HbSYa59ZMW3t6s87icxKITycsdLyDbc0cfKzZxQRSzUfDGRzgbENmef2W4Mi_II0u9c-fluvwnofiudBjk6G5tIRLpUdb176YLU t0VRnlbnKpcDdvjKlixsd1GYHYXmqEDOcJKMWvZCvVw7S2nH-lccwmGwsNp1b1dX-1soTPnhGj0uuIuZO02JHS83Tr0uRUWR0ctDVtg-eTPy1YUXF5lFoymZdHOFOKfZsynpmL7Q

QI16ijo5pdKeBnzR-1kJR_NdW2xuX2SjcH2jXLr35cRmKKZy6ZLi2F3y5psTS-Ka8rQETL2b-y_a1Q-gsr1Xy9vxyUEr10mdGp8JeJ5HeRq22RA5sCuFlNHi1Jl8Jo-Hcvuyn20n p43zLKCGia9oaqM-ZTjgI6GSp-UbUF6XKjQB7EdSeAr1FNXc075-FbkhXUiPWSJdtJqYENc5rYjU9qFf7hxVelNrRrugc4GmcvrJOz3FI3ei2U5V7Hn69BwRqOugKIEnlRtrEQpB

kWguNNLGxvxhhEH_n-OOnvgYdgAnaBQqhqBz6HNt6EZWRNf4cD3ScwXfuOS-4UM6thLzty-YKn7b3QC81YEDLZ9r7a4T80CWX1SEIq_ztBQjvax2zNZjMzLPRCwslZeCgTjEZpebBạn đã từng gặp những collocations này ở đâu chưa? Nếu chưa, đừng quên lưu lại những hình này để học dần và sử dụng chúng khi cần mô tả tầm quan trọng của một sự việc, sự vật gì nhé. “It’s vital to learn these collocations!”

Để cập nhật những bài viết học thuật và video dạy tiếng Anh bổ ích, các bạn đừng quên theo dõi 3 địa chỉ:

+Fanpage: https://www.facebook.com/ANHVANSEAMEORETRAC/ 

+Group CLB Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/533919620710680/ 

+Forum: http://cyberlearning.vnseameo.org/course/view.php?id=17