Daily English

WILL VÀ BE GOING TO

 
Picture of Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
WILL VÀ BE GOING TO
by Phương RETRAC_Huỳnh Bảo - Friday, 17 July 2020, 7:54 PM
 

Trong tiếng Việt, cả trợ động từ "will" lẫn cấu trúc "be going to" đều được dịch là "sẽ." Do vậy, rất nhiều người học tiếng Anh nhầm lẫn cách sử dụng "will" và "be going to" trong câu tương lai đơn. Vậy làm sao để phân biệt "will" và "be going to"? 

Trường hợp 1: Dùng để thông báo một hành động trong tương lai:
Ta dùng “will” để thông báo một hành động được lên kế hoạch tại thời điểm nói. VD: 

A: Let’s have a party. 

 B: That’s a great idea. We’ll invite lots of people. 

 Dùng “be going to” để thông báo một hành động đã được lên kế hoạch từ trước thời điểm nói. VD: 

Sarah and I have decided to have a party. We’re going to invite lots of people. 

Trường hợp 2: Dùng “will” và “be going to” để dự đoán các sự kiện và tình huống trong tương lai: Ta dùng cả “will” và “be going to” để dự đoán các sự kiện, tình huống sẽ xảy ra trong tương lai. 

VD: I think the weather will be nice later. hoặc I think the weather is going to be nice later. 

Lưu ý: 

Khi dự đoán một sự kiện sắp xảy ra với “is going to”, chúng ta có ngụ ý rằng dự đoán này được dựa trên bằng chứng thấy được tại thời điểm đang nói. 

 VD: Look at those black clouds. It’s going to rain. (Ta không dùng “It will rain.” Vì những đám mây đang ở trên trời tại thời điểm nói) 

 Jane will be late for the meeting. She’s always late. (Trong câu này, chúng ta phải dùng “will” thay vì “be going to” để dự đoán hành động của Jane vì chúng ta biết rõ thói quen của cô ấy, không vì chứng cứ ở hiện tại). Hy vọng bài viết này có thể giúp các bạn phân biệt "will" và "be going to" một cách dễ dàng. 

 "Practice makes perfect," hãy làm thêm các bài tập trong hình để giúp các bạn có thể nhớ bài lâu hơn nhé. 

 

Answers: 1. will 2.will 3. will 4. is going to 5. is going to 6. will/ are going to 

 Để cập nhật những bài viết học thuật và video dạy tiếng Anh bổ ích, các bạn đừng quên theo dõi ba địa chỉ sau: 

 +Fanpage: https://www.facebook.com/ANHVANSEAMEORETRAC/ 

 +Group: https://www.facebook.com/groups/533919620710680/ 

 +Forum: http://cyberlearning.vnseameo.org/course/view.php?id=17