Daily English

How to revise your writing

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
How to revise your writing
by RETRAC_Quynh Nguyen - Tuesday, 24 August 2021, 8:53 AM
 

Revise (kiểm tra và chỉnh sửa) là bước cuối cùng quan trọng để hoàn thiện bất kỳ bài viết tiếng Anh nào. Khi biết sửa bài đúng cách, bạn sẽ có cơ hội để nhìn lại những gì đã viết một cách nghiêm túc và đảm bảo rằng bạn đang thể hiện ý tưởng của mình một cách rõ ràng. 


Khi “revise” bài viết, hãy tham khảo quy tắc “A.R.M.S”:

  • A: Add more details/ sentences/words/transitions (thêm chi tiết để chứng minh cho luận điểm, thêm câu và từ vựng, thêm các từ nối)

  • R: Remove repeated ideas/off-topic sentence (bỏ các ý tưởng bị lặp lại, bỏ các câu bị lạc đề)

  • M: Move phrases/sentences/words/paragraphs (dời các thành phần câu/các câu/đoạn văn ở vị trí chưa phù hợp tới vị trí phù hợp hơn trong bài)

  • S: Substitute boring words/confusing sentences (thay thế các từ nhàm chán bằng các từ hay hơn, viết lại các câu còn chưa rõ nghĩa)


Bạn có thể tìm hiểu về cách áp dụng quy tắc này nhờ vào hình ảnh ví dụ đi kèm. Hãy thử áp dụng cách sửa bài này cho các bài viết tiếp theo của bạn nhé! Nếu bạn vẫn chưa an tâm về chất lượng bài viết của mình, đừng ngần ngại liên hệ với Trung tâm để sử dụng dịch vụ “IELTS Writing Correction” - Sửa bài Viết IELTS miễn phí dành riêng cho học viên Anh văn SEAMEO RETRAC!Đăng ký thi kiểm tra trình độ và tư vấn khóa học:

🔷Địa chỉ: 35 Lê Thánh Tôn, Quận 1

📞Hotline: 090 3365 170 hoặc 090 6318 880 hoặc 0283 824 5618 (Số nội bộ: 122/101/102)

🌐Website: https://anhvanseameo.vn
snXO5REFozWW48MX9WUaABeeK2h2umLWk4IPAiLm18Eo5bKMtsALVaQ3X7vKd4pdljq1oAtHQ5AB79e7-33ugNk4dIHE4lw9lnjZO6qIR_QGPAh-SMNt7HU8YNWtRZEQwDwHJanM=s0