Daily English

💥Vocabulary about the marine world💥

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
💥Vocabulary about the marine world💥
by RETRAC_Quynh Nguyen - Tuesday, 24 August 2021, 9:04 AM
 

👉Bạn có thể xác định những dạng sinh vật biển nào? Biển và đại dương của chúng ta phải đối mặt với những mối đe dọa cụ thể nào? Có rất nhiều điều để tìm hiểu về biển vì đó là một chủ đề phổ biến ở trường, trong cuộc sống và thậm chí trong các bài kiểm tra học thuật như TOEFL và IELTS. 


💦💦Biodiversity (n): sự đa dạng sinh học

💦💦Clean-up (n): hành động dọn dẹp

💦💦Coastal (a): vùng vịnh

💦💦Creature (n): các sinh vật

💦💦Disposal (n): việc thải, bỏ chất thải

💦💦Dump (v): đổ (rác)

💦💦Overfishing (n): tình trạng đánh cá quá mức

💦💦Reef (n) san hô

💦💦Stock (n): đồ dự trữ

💦💦Wash up (v): bị sóng đánh dạt vào bờ


👉Hãy hoàn thành bài luyện tập bên dưới về chủ đề này và chia sẻ đáp án ở phần bình luận nhé. Khi làm bài tập, chúng ta không chỉ nhớ được từ vựng lâu hơn, mà còn có thể tìm hiểu rõ hơn từ vựng này thường được dùng trong bối cảnh nào, kết hợp với những từ gì để vận dụng từ linh hoạt hơn trong các tình huống cuộc sống thực tế!


Đăng ký thi kiểm tra trình độ và tư vấn khóa học:

🔷Địa chỉ: 35 Lê Thánh Tôn, Quận 1

📞Hotline: 090 3365 170 hoặc 090 6318 880 hoặc 0283 824 5618 (Số nội bộ: 122/101/102)

🌐Website: https://anhvanseameo.vn

sIFDsN7M2Y-44t-Qc94kDByFVVGvM9g0Otl_dunsn8fv6iB0a0KpOSt570chOtO2CDso_P7CmTnbpglikphaRimtZXC9bl7OF-rQYbqaecLyqcYMVnQXfB-3Qe04PbZueIKXecwI=s0