Daily English

Setting up a meeting

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
Setting up a meeting
by RETRAC_Quynh Nguyen - Wednesday, 8 September 2021, 12:09 PM
 

Bất kể bạn đang ở lĩnh vực công việc nào, việc tự lên lịch họp hay xác nhận tham gia/không tham gia vào một buổi họp là một trong những việc bạn thường xuyên gặp phải. Dù trong tình huống nào, biết cách sắp xếp một cuộc họp là một kỹ năng làm việc rất quan trọng. Hãy cùng Anh văn SEAMEO RETRAC tìm hiểu về các mẹo và cụm từ tiếng Anh hữu ích cho trường hợp này nhé.

  • Tình huống 1: Chủ động lên lịch hẹn 

(formal) Would it be possible to meet on [date] at our office to discuss...? Please confirm if this date is suitable/ convenient for you.

(informal) Would [date] suit you?/ Would you be available on [date]?

  • Tình huống 2: Đồng ý với lịch hẹn của người khác

(formal) Thank you for your email. I would be available to discuss … on [date] at [place].

(informal) [date] sounds fine. I would be present.

  • Tình huống 3: Yêu cầu đổi ngày/giờ cho lịch hẹn và gợi ý một thời gian hẹn khác

(formal) Unfortunately, due to some unforeseen business, I will be unable to meet you then. Would it be possible to arrange another time later in the week?

(informal) I will be out of the office on [date], but I can see you on [date]

Hy vọng những gợi ý trên từ Anh văn SEAMEO RETRAC có thể giúp bạn dễ dàng ấn định được lịch hẹn với nhiều đối tượng và trong nhiều tình huống khác nhau.

1x-8cDhtf070l4FktuIW-lVMbh92gbY9wcQPQHAKEBFNF1630aSVWRVluvwaGvmIHmnMQPqyU4ieFJvDi3RQlvzHj6Pt1lgEFZrwYkKuhflgjnnlaX0tq8wu3QuoY8YE1cCvnSBD=s0