Daily English

“Tất tần tật” về các giới từ định vị

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
“Tất tần tật” về các giới từ định vị
by RETRAC_Quynh Nguyen - Wednesday, 8 September 2021, 12:11 PM
 


Các giới từ định vị (như “in”, “at”, “on”,..) là từ loại được dùng để xác lập mối quan hệ giữa hai đối tượng là đối tượng định vị và đối tượng quy chiếu trong không gian. Tuy nhiên, do có một số điểm khác biệt về hệ quy chiếu trong tiếng Việt và tiếng Anh, người Việt Nam gặp khá nhiều trở ngại trong việc xác định và sử dụng đúng các giới từ này. Ví dụ, khi nói “Con diều đang bay trên trời”, ta dùng giới từ “in” trong câu “The kite is flying in the sky” chứ không dùng giới từ “on”. 


Để giúp bạn hiểu rõ hơn về các giới từ này, hãy cùng xem bộ ảnh infographic của Anh văn SEAMEO RETRAC bên dưới nhé.


qUQCnpfJSUbAU8zraOohdwe78rIFTHcSi5xJOOZCGrRQkRqavBLiCdrUs64MCGZoQkRBA77LIV4Bg1c59JSLnZmMdPQsXjXfG34hw2wZsfTWf8OZu7kElu4lP2eN-ugMjP8f9hSp=s0