Daily English

Sự khác biệt giữa “made of” và “made from”

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
Sự khác biệt giữa “made of” và “made from”
by RETRAC_Quynh Nguyen - Wednesday, 8 September 2021, 12:15 PM
 

Khi muốn diễn đạt rằng vật này được làm bằng vật liệu gì, ta nên dùng động từ “make” và tính từ “of” hay “from”? Hãy cùng #AnhvanSEAMEORETRAC tìm hiểu sự khác biệt giữa hay cụm từ này nhé.


1/ Made of + material

“Made of” được dùng khi khi vật liệu được sử dụng để làm ra vật phẩm vẫn còn có thể nhận biết được. Vật liệu KHÔNG được biến đổi thành thứ khác. Khi đảo ngược quá trình sản xuất, ta thu được vật liệu ban đầu.

>>Ví dụ: Her necklace was made of gold. (Trong trường hợp này, khi nung chảy chiếc dây chuyền, ta lại có thể thu được vàng nên dùng “made of”)


2/ Made from + original raw material

“Made from” được sử dụng khi không thể nhận biết được nguyên liệu thô được sử dụng để làm ra món đồ sau quá trình xử lý. Vật liệu ban đầu được biến đổi thành một thứ khác. Đặc biệt, ta không thể đảo ngược quá trình sản xuất để thu lại vật liệu gốc.

>>Ví dụ: Wine is made from grapes. (Trong trường hợp này, ta không thể biến rượu nho trở lại thành trái nho như ban đầu.)

lIXE7xAHlFxtLf4539yXpF1nYrnnw4R0fP6_5BbaMgd8MVxt26erxzc2t43WqT45hQa-xmuq4GiFzsHe0cgimKcKq_kNPIoSwC7IEMD_QpPB8lqh1D3yvjhgXrfSjYBHhZgd0761=s0