Daily English

In the hospital V.S At the hospital

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
In the hospital V.S At the hospital
by RETRAC_Quynh Nguyen - Wednesday, 8 September 2021, 12:17 PM
 

Các giới từ chỉ nơi chốn trong tiếng Anh tuy đơn giản nhưng cũng khiến nhiều người, kể cả những người học tiếng Anh lâu năm lẫn lộn. Trường hợp “in the hospital” và “at the hospital” cũng giống như thế. Trong bài viết này, #Anhvanseameoretrac tìm hiểu về sự khác biệt của chúng với hình ảnh bên dưới nhé.


vy4yevU3c37p_4Ka-8Up-qso7PO1c7Ow4bXXZPF7jBc-OtN64S0_bw-F4eckRLIRrY9i0aHFv1xgqeRbausYhd2G7v2oLUq9r_KJ5fSzvQqs3yvloK6Vt_cYVM1C4WI_hyyPN2RO=s0