Daily English

Remember “to_V” hay “V-ing”

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
Remember “to_V” hay “V-ing”
by RETRAC_Quynh Nguyen - Wednesday, 8 September 2021, 12:18 PM
 

Trong tiếng Anh, có rất nhiều các động từ vừa có thể kết hợp với [+ to verb], vừa có thể đi với [+ -ing verb]. Tuy vậy, nghĩa của các động từ này sẽ thay đổi tùy vào từ nó kết hợp. Động từ “remember” là một trong số các động từ có quy tắc này.


Khi nói “I remember doing homework.”, thì câu này có nghĩa “Tôi nhớ là tôi đã làm bài tập rồi.”, trong khi câu “Remember to do your homework” lại có vai trò như lời dặn dò “Nhớ làm bài tập về nhà đó!” 


Ngoài “remember”, một số các động từ có nghĩa thay đổi khi kết hợp với [+to verb] và [+ -ing verb] là “stop”, “forget”, “refuse”, v.v. Nhanh tay lưu lại các từ vựng này và nghĩa của chúng để tránh nhầm lẫn trong văn nói/viết các bạn nhé.


PBYnAC54jDFF_PTw1dOSFm5Gj08jRJs3Kmbagg471jf_6uk16KQ7hY7aHR_Py3aM2xbl4fwUuUpNVR8SQXhDhDthRSuDunWVDBNA4Ki8tgaTaSlB6G2J805xDpnIvTKxazLjdyYA=s0