Daily English

Buildings in metaphors

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
Buildings in metaphors
by RETRAC_Quynh Nguyen - Tuesday, 12 October 2021, 8:01 AM
 

Học thêm những nghĩa mới hay ý nghĩa ẩn dụ của các từ quen thuộc đã biết là một trong những cách hữu hiệu giúp mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của bạn. Hãy cùng tìm hiểu về các từ vựng có ý nghĩa ẩn dụ trong chủ đề xây dựng cùng #AnhvanSEAMEORETRAC nhé!


bTJOQqXicpiu4QEuTvMwffnksQExhVfCUmK1VXUEifd3yG9-odxiheasZGQe94MGGw5MVJUiU1Tg7ynSZrcf1o0brSSEH_OZ97XRtOcPmJGDzEgajXUfTQV5Tb3fVJuaYSNRkM7L=s0PVMNX7Fl_aHETKqdPdQDCJkCpkentyiSpgGgkbkAEZwSMn4bZkM4V9DIK8NGUo7Q3E16Eea5MBgkvy3EzjFNywsWltQf1_A_doteIWJxfTvFOJyao95CIhJlKYm8p_z9nRQm7JrK=s0YK7hLkVNC4JoyDycv-3yKuHPJQt9312-2S2LnOYueZx8mmN4Mr4tkEE84mDe3KGOQzpsP17SWdi6spdv01iuMeWrxcL-83eY90S6uNbMhEEZpLYwiiXf9SlrLKiO1wQg3wJU3aTm=s0OLBECkC4CLagwO0hKgA-1zWSwGN5VTCcQMRO9Orfl9V6wSMKwz0mRCjM-bzIr6ykZyFv9rgcvDRQHXZpYoJZxl9G0SJjzOB9DDjnq9R2N-0VZUZPNjls8umMLLUy6ttNJ40oP-xu=s0pJK6mMAhiFpiVClf_NeFdg8YxluIkpWeKsFs4ImLAcevUONUS1f9-DiA-b07pBe90qE4PgEtPlKHhrK9L6vgGnyFtu-YTqR6uiMM6LUrqAw0aZLV9a5-7ismxg_7n2eOANQLWSRz=s0