Daily English

Collocations with “go”

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
Collocations with “go”
by RETRAC_Quynh Nguyen - Tuesday, 12 October 2021, 8:00 AM
 

“Collocation” là sự kết hợp các từ với nhau thành các cụm từ thường được sử dụng theo thói quen của người bản xứ. Việc nắm vững các “collocation” sẽ giúp bạn giao tiếp tiếng Anh trôi chảy hơn, dùng từ chính xác và chuẩn hơn khi thi IELTS hay các thì thi tiếng Anh học thuật khác. Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về các “collocation” có liên quan tới từ “go” cùng #AnhvanSEAMEORETRAC.

2bShN04MipS9ZJAtjgn1hvNkuDU11O1IMBXsc0PcJ6xXTJ3Qq2nbB3Mm2ZPPoWj5go1xOFLAaPKw3ZqZHr1LJhLPa0rUT2EUel49bjfOzGGYw5VvaMoqTK49uS56_mU3H28BG7gB=s0