Daily English

Read about The International Day of Peace!

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
Read about The International Day of Peace!
by RETRAC_Quynh Nguyen - Tuesday, 12 October 2021, 8:08 AM
 

Ngày quốc tế Hòa bình (International Day of Peace) diễn ra hàng năm vào ngày 21 tháng 9. Ngày này được dành để tôn vinh nền Hòa bình thế giới, và kêu gọi chấm dứt chiến tranh, bạo lực và là dịp để tổ chức các lệnh ngừng bắn tạm thời trong vùng chiến sự để các lực lượng cứu trợ nhân đạo thi hành sứ mệnh của mình. Để khai mạc ngày này, "Chuông Hòa bình" ở Trụ sở Liên Hợp Quốc (tại thành phố New York, Hoa Kỳ) bắt đầu ngân vang báo hiệu. Chuông này được đúc từ các đồng tiền kim loại quyên góp của các trẻ em từ khắp các châu lục ngoại trừ châu Phi. Đó là món quà tặng của "Hiệp hội Liên Hợp Quốc" của Nhật Bản, và được coi như "một lời nhắc nhở về phí tổn nhân mạng cho chiến tranh". Hãy cùng #AnhvanSEAMEORETRAC đọc đoạn văn viết về ngày này và chọn các đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống.


34FbxtB3QSi0pc7H39XDHPu2fgunISV84V_erzRhN0EWXDKHWeogN53XiYMCYmWDPzcSPGWPxAXC_nIJ9Gb5313OqC-IahsmueuhhE1C8r9WYx0lDEVoZsGKLuN1MJm76a17xwuP=s0 ystNtKyUipggR4PpNLRMjaWMS749KFxaU1JA4QPQ_aLjlsroJUxlU_fUNbO044EpHAuP3zJLGUbR9Ttd7PPTGFG3ZFhAyhawcK2oonwvddkRJoNTZZBfzYnz2vxZqobXodLGCfeM=s0