Daily English

3 động từ thần kỳ bắt đầu với chữ A

 
Picture of Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
3 động từ thần kỳ bắt đầu với chữ A
by Phương RETRAC_Huỳnh Bảo - Wednesday, 17 June 2020, 5:09 PM
 
Không phải phần thưởng về vật chất, chỉ cần 3 từ sau là đủ thể hiện lòng biết ơn của bạn đối với người khác và khích lệ tinh thần làm việc, học tập của họ. 

  • Ask: Thay vì yêu cầu người khác làm điều gì, hãy nhờ họ bằng một câu hỏi. Câu hỏi sẽ cho người nghe cảm giác không bị áp đặt và giúp bạn trở nên thân thiện hơn trong mắt mọi người. 
  • Acknowledge: Đôi khi mọi người bỏ việc không phải vì tiền lương không đủ hoặc bản thân công việc quá mệt mỏi mà vì sự đóng góp của họ không được công nhận. Các sinh viên bỏ học vì ngoài trừ điểm số, những nỗ lực và sự tham gia vào các hoạt động của lớp học của họ không được quan tâm. Sự công nhận chính là động lực giúp cho mọi người làm việc tốt hơn và nỗ lực phấn đấu hơn. 
  • Appreciate: Hãy luôn cảm kích những gì người khác đã làm cho bạn. Hãy nhớ, sự cảm kích của bạn còn quan trọng hơn cả tiền thưởng cũng như điểm số. Hãy cùng đoán xem những trường hợp nào dưới đây là “asking”, “acknowledging”, hay là “appreciating” nhé.

1. Thank you for this work. I look forward to reading it. 

2. You are a strong student. You always complete your work on time. 

3. My job is much easier because of your dedication. Thank you. 

4. Do you have enough time this week to help me finish this project? 

5. It is always fun to work with you! 

6. If you keep doing work like this, you’ll be easily promoted. 

7. You are much better at this than I am. Will you do it? 

8. You really like this work, don’t you? I wish everyone was like you. 

Answers: 

Ask: 4,7 
Acknowledge: 2,6,8 
Appreciate: 1, 3, 5