Daily English

TIẾNG ANH CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐÂU?

 
Picture of Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
TIẾNG ANH CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐÂU?
by Phương RETRAC_Huỳnh Bảo - Friday, 26 June 2020, 7:04 PM
 
Bạn có biết, những từ tiếng Anh cơ bản chúng ta hay dùng khi giao tiếp có nguồn gốc từ đâu không? 

Theo Norbert Schmitt và Richard Marsden, những từ này có gốc là tiếng Đức và Old English (tiếng Anh cổ). Các từ đóng vai trò là đại từ, giới từ, trợ từ, và những từ tiếng Anh sử dụng mỗi ngày (man, wife, child, house, live, fight...) đều bắt nguồn từ Old English. Ngoài tiếng Đức và Old English, một vài từ tiếng Anh còn được vay mượn từ tiếng Latin và Old Norse (tiếng Scandinavian). (Why Is English Like That?, Chapter 4 “English Vocabulary,” Trường Đại học Michigan, 2006.) 

 Sau đây là những gợi ý giúp các bạn đoán được nguồn gốc của mỗi từ vựng: 

• Hầu hết những từ tiếng Anh cổ là những từ rất cơ bản và liên quan đến chủ đề gia đình. 

• Tiếng Anh cổ không có âm sk, ví dụ như từ sky. Âm này có nguồn gốc từ Old Norse. 

• Các từ tiếng Anh có gốc Latin thường liên quan đến các chủ đề như tôn giáo, giao dịch/buôn bán, và giáo dục.

Với những gợi ý trên, hãy đoán xem những từ vựng tiếng Anh dưới đây có nguồn gốc từ Old English, Old Norse hay tiếng Latin nhé. (10 từ mỗi nhóm)

Which are Old English, Old Norse and Latin?
Đáp án:

Old English: child, eat, fight, good, high, house, leaf, man, meat, wife 

Old Norse: scab, score, scowl, scrap, scrape, scrub, skill, skin, skirt, sky 

Latin: angel, candle, priest, temple, cap, chest, silk, grammar, master, paper

Author: Sarah Kirk, Translator: Quỳnh Nguyễn