Daily English

COMPOUND ADJECTIVES

 
Picture of Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
COMPOUND ADJECTIVES
by Phương RETRAC_Huỳnh Bảo - Friday, 17 July 2020, 3:03 PM
 

Compound adjectives (các tính từ ghép) là những từ gồm một hay nhiều từ được ghép với tính từ bằng dấu gạch ngang. Ví dụ,  “English-speaking” (nói tiếng Anh) hay “kind-hearted”(tử tế). Mời các bạn xem hình sau để biết có bao nhiêu cách để tạo ra compound adjectives nhé.

nRAb2FcHUNwMWdVf6lvnK2DhkSmlmBJiT3bl_gEw9dscMuqI5UgNppDakZsBNeUikvKxf9o5DaUvu3cJ-oLRHqUDgJKTLjdK2KlUscRY_XiWGnrYsBd-n2wgZTxToMs78v9B6bY8

Lưu ý: Vậy khi nào cần có dấu gạch ngang, chúng ta có thể bỏ đi được không? Chúng ta chỉ có thể bỏ dấu gạch ngang đi nếu thêm “and” vào giữa mà  nghĩa của cụm từ vẫn không thay đổi.

  • Ví dụ, “She has a red green shirt.” hay “She has a red-green shirt.” đều đúng vì ta có thể thêm “and” vào giữa “red” và “green”: “She has a red and green shirt.”

  • Tuy nhiên, với câu “It’s ice-cold outside.”, chúng ta không thể thêm “and” vào thành  “It’s ice and cold outside” được! Vì thế, dấu gạch ngang là bắt buộc trong trường hợp này.

Hãy tự thử đặt câu với những compound adjectives vừa được giới thiệu ở trên để có thể nhớ bài lâu hơn các bạn nhé. VD: Last week, he took me to a very well-known restaurant. (Tuần trước, anh ấy dẫn tôi đến một nhà hàng rất nổi tiếng.)


Để cập nhật những bài viết học thuật và video dạy tiếng Anh bổ ích, các bạn đừng quên theo dõi 3 địa chỉ:

+Fanpage: https://www.facebook.com/ANHVANSEAMEORETRAC/ 

+Group: https://www.facebook.com/groups/533919620710680/ 

+Forum: http://cyberlearning.vnseameo.org/course/view.php?id=17