Daily English

IDIOMS ABOUT DECISIONS

 
Picture of Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
IDIOMS ABOUT DECISIONS
by Phương RETRAC_Huỳnh Bảo - Wednesday, 26 August 2020, 3:34 PM
 

Chắc bạn có đôi khi bị buộc phải đưa ra một quyết định khó khăn trong cuộc sống, từ những việc nhỏ như chọn từ bỏ hay giữ một thói quen, đến những quyết định trọng đại như chọn trường Đại học, chọn mua nhà hay thậm chí lựa chọn từ bỏ hoặc theo đuổi một ai đó. Trong những lúc như vậy, bạn sẽ phân vân, quyết định một cách nhanh chóng hay “bỏ phiếu trắng”? Hãy cùng SEAMEO RETRAC tìm hiểu về những idioms liên quan tới việc đưa ra quyết định nhé.

  1. In two minds: phân vân giữa hai lựa chọn

  2. Sit on the fence: giữ ý kiến trung lập

  3. Take a back seat: không tham gia đưa ra quyết định, chọn giữ vị trí ít quan trọng hơn

  4. Be on the horn of a dilemma: không thể chọn một trong hai vì có thể dẫn đến sai lầm

  5. Vote with your pocketbook: đưa ra quyết định nào có lợi về tài chính cho bạn

Hy vọng qua bài viết này, các bạn có thể sử dụng các thành ngữ về quyết định trong các tình huống hàng ngày. Hãy chia sẻ chúng với bạn bè, đặc biệt là những người có thể đang gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định, lựa chọn quan trọng nha. 

Đón xem các bài viết học thuật và video dạy tiếng Anh tại ba địa chỉ:

+Fanpage: https://www.facebook.com/ANHVANSEAMEORETRAC/

+Group CLB Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/533919620710680/

DESrMoH8a0vCcZ8A7HWYQaglRNIjZ1Hh3GRPnYeoHlDTBsnGnGRFy3X050CRfGopMw7h05We9OkVKYHr96y8O_6uHBNoutDJzZ6krG7mXdTHOxSeQGVcJdcPeZH4XdnXExHpj1xzLoQWarJPJ4ntzMQt4SOOsHTLx1BMYQlt4JUrFpgm4rFkJd-aMmk9hD64LiPwc06PeYT77OsXa8YKUmJW6ZEGRssNJZsWLqtyxbCidyO3vq6wx1-4orrZpcmutA76zkErY8nFJ7nwYDwvSfbsRiRTDladF_iJcHlltQEPyiNOfHsF6dGt_8MGm9WiKXQm0ktWUyf2pzK0hAizCTqCzulYM7SdjttCVaEmUrpYQK-eAJfuvvUdRV3rUUbt6QN2RFG9yGon-CRBCdBHnvlRjeBhw3oiKeoJaW6iQ9yW9AXuzC94p1CxA2YMGTeuhT7Dv1fx43D-UuFIyBQLS_clniiMt35Nm8w4hTkc0yXO7BC0N-EoKxhDu9zrAD1KTcm9BhkgRPvMYebFKKZK2zkgUSkEg5UcWIaPn0caDZJcbo3ZvcQbtR6Q2BVdjBZd-Cu4Te-N7ZjGmUKPhzQhzsweXvws0LIFQaOaaNQRUK19dGN9BbTAclpfqMwSajvwKAwx1rpk8Py75yCFWE5dicOSnihOod28No1B-kL3