Daily English

CAKES IN IDIOMS

 
Picture of Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
CAKES IN IDIOMS
by Phương RETRAC_Huỳnh Bảo - Wednesday, 26 August 2020, 3:35 PM
 

Thức ăn là một chủ đề thường xuyên xuất hiện trong những câu thành ngữ, tục ngữ dân gian. Nếu như những món ăn như “canh rau muống”, “cà dầm tương”, hoặc “trầu cau” thường xuất hiện trong các câu thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt, thì “cake” (bánh) lại xuất hiện rất nhiều trong các idioms (thành ngữ, tục ngữ) tiếng Anh đấy. Hãy cùng điểm qua những idiom này là gì nhé?

  1. Take the cake: đặc biệt tốt/ xấu

  2. A piece of cake: dễ dàng làm được việc gì

  3. The icing on the cake: đã tốt nay còn tốt hơn

  4. Have your cake and eat it too: không thể tốt lẫn đôi đường

  5. A cakewalk: một việc dễ dàng đạt được

“Do these idioms make you feel hungry for English?” - Những thành ngữ về bánh này có khiến bạn “thèm”... học tiếng Anh không? Hãy comment trong phần bình luận câu trả lời của bạn nhé. 

Đón xem các bài viết học thuật và video dạy tiếng Anh tại ba địa chỉ:

+Fanpage: https://www.facebook.com/ANHVANSEAMEORETRAC/

+Group CLB Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/533919620710680/

Glpc6o2CI5mqoQ48h8FDXpdy0aAI1-KFOc4MlV60Vzt6ITrQWKVEq4TKV50SBR-f6Imivn_mldOlFHR16qfBupbK3aZ-WhUl9dDmtkM2Sl6KoIA2KSfL3Ywb8fAdNpn9BTo9Ajfy7KBD-ugPoiGgwLfepTco7LdrBfZ17EuVtzauY3tvyCSS3VeNC6JvQd7v8dKQ0erFK4K8Y3-efA7uuftNXqRANsMvq9u1ByNUMMkndftObUhkInHfki8Y7AoFW_6Ozgcj3UJZ7ujFcK8uqLgONccgRh6QTgili_IOI0pbCftjbzFJPCG6hC3kdDFA54mOzkoAGYwCPswiTu2L4v4PAWp4_9mfPkYgFuclG4eOVEot7SReGxGAzpQxKumaYohrO_8qC_BlZQnddRbPQloDcz9Ks6TLfxZpfDYiDvJYcmImD_sKgisQv8605MBO2eX1YmN8hIJCtLXpwVKyMSy8PUgLeMV6O4WAH97X0hSYDXp6r0DnQR9xmQQU2-mrkdsQ2ycrSHHERk-OrJ2BLqK7gT6buxTh2u0iRbPHQkepSSvCik9RrEhG-1Va_y2AeVPh_AWEsMHdwkicOnsf1-1JAuxOic4gOfi4j-7Eu07EmeQiwww35J4a-RWHYDEwveKOndPT9_NMNByFy5YS7GvtjMwcWTTm4y-aft_e