Daily English

ACADEMIC WORD BOOSTER

 
Picture of Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
ACADEMIC WORD BOOSTER
by Phương RETRAC_Huỳnh Bảo - Monday, 21 September 2020, 9:11 AM
 

“Academic words”, theo định nghĩa của Hiebert & Lubliner, 2008 - là các từ vựng xuất hiện một cách thường xuyên và hợp lý trong các bài viết trong lĩnh vực học thuật - giáo dục, y tế, kinh tế, xây dựng, v.v. Việc sử dụng các từ ngữ này trong bài viết này là vô cùng quan trọng trong các kỳ thi ngôn ngữ, như IELTS hay TOEFL-iBT, vì từ vựng chiếm tới 25% trọng số điểm của bạn. Sau đây, Anh văn SEAMEO RETRAC sẽ tổng hợp cho bạn một số “academic words” thông dụng. Một số từ trong danh sách này đã được giới thiệu trong workshop “Gaining Academic Word List for IELTS Speaking & Writing Tasks” được tổ chức vào ngày 6/9 vừa qua!

Hy vọng bạn sẽ cảm thấy những từ vựng này không quá khó để thuộc và có thể ứng dụng chúng vào bài viết/ nói của mình. Ngoài những từ vựng được giới thiệu, bạn còn biết thêm những từ vựng hay khác không? Hãy giới thiệu cho mọi người trong phần bình luận nhé.

Đón xem các bài viết học thuật và video dạy tiếng Anh tại ba địa chỉ:

+Group CLB Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/533919620710680/

+Chuỗi video “Học tiếng Anh cùng SEAMEO RETRAC”:


9pGuLl3jM27DRzKPppn7qz0lrVYJuNpnZOfxyUyfQwucMTR6v2niDnJoZKez7MCQLbuGlVkksQvT1WI0-MpfsqgVWof0k0xSf7wgizVqvc79xrG2xDDWhSMR-S_NnnhYIiBHL2PA