Daily English

ANIMAL IDIOMS

 
Picture of Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
ANIMAL IDIOMS
by Phương RETRAC_Huỳnh Bảo - Monday, 19 October 2020, 3:54 PM
 

 Một trong những lý do khiến tiếng Anh rất khó học là vì nó là một ngôn ngữ dùng rất nhiều idiom (thành ngữ). Idiom là sự kết hợp của các từ có nghĩa bóng tách biệt với các định nghĩa thực tế của các từ được sử dụng. Theo từ điển Oxford, có khoảng 25.000 thành ngữ bằng tiếng Anh - và nhiều thành ngữ trong số đó có liên quan đến động vật! Hãy cùng tìm hiểu một trong số các thành ngữ này nhé.

  1. Until the cows come home : chờ đợi rất lâu 

  2. Straight from the horse’s mouth: có được thông tin từ nơi uy tín

  3. Get the lion's share: được chia phần lớn nhất/ hời nhất

  4. Kill two birds with one stone: làm hai việc cùng lúc 

  5. Let the cat out of the bag: tiết lộ bí mật

  6. Take the bull by the horns: dũng cảm đương đầu với khó khăn

  7. Smell a rat: cảm thấy có gì đó đáng nghi ngờ

Những thành ngữ này đôi khi cũng có những ý trùng với thành ngữ trong tiếng Việt đây! Chẳng hạn, câu “until the cows come home” khá giống với câu “chờ từ mùa cam sang mùa quýt” của tiếng Việt. Bạn có tìm được câu tục ngữ, thành ngữ nào trong tiếng Việt tương đồng với các câu ở trên không? Hãy bình luận và chia sẻ cho mọi người nhé.

Đón xem các bài viết học thuật và video dạy tiếng Anh tại ba địa chỉ:

+Group CLB Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/533919620710680/ 

+Chuỗi video “Học tiếng Anh cùng SEAMEO RETRAC”:

 

 

iJ6cCowJKREZfIKnkGifiBmzMVV2GsisS91blZt5yBiGeMPlbNuLAhCDhBUVxTEJRUnlhjdy4DXhIlrfwwJ3TgYfGEOTmP6eta5_xPT8cXPiRJX-pS742a5lvP1puZ-89xMcYcMucvZJX7RxI1zyTGHAHJWVV6SvraRd5yC8Pfm2B1R19fSgX-3B7DwA7TgnGC-pcq1U4wYpWPp84XgheexuoLStSiJEhDbrq4fVzEhvLF4koyFyH_I9GazLfCh1LlWWn1_3BfIehnK3Qf0m0M8iIzKQJ9D0B8Z3J-JD0NIjxw61gyRmOJrBVTNC2q6fXn9_vYkxQAg7omCRkqMtD1pGE8f2MqV4JJk8HRyWCl-AgOeAX_is4a-BId7YYpzZX8kPJjyWwHFqznuH5blH4kb6RdRRiwIDcrx0uapb9UMSIKfPQLnBaaED6x_i9ara9Tab9-qHPYNRiGmNZxlAIyaZOtlvnPkz-dnbcnbJdk5irPkjWU9NOi81BM5e49b1nnzgwShZxSU_d_AWWCR84f7ZeGKdFiwrpRgsKGjtp622Z9kdKMmmSqI8-GwTHj1fBGkP6uAlPni6E1RqS_4nFsFn2AdKH42o08jbjzLyVOlS_YUcNFDKcSsM0L8NmV7KnhPlJXRTMojpjGn1aiW5PxtQx9jyWcYUbBtHc6mOBAv787eBaR4RxykC5Id6ehqBT7txoKI35kXwNyuxi6kZXK9NJ-SBBw2UB8G_8O2pS_KTR_sniDvKSRScArrF7DmnKDYqj-2ZvxqbiKjPVa8E95-pemLamix6mZqylVgwZ9H4qVe8BuxMsZayAg0mE6xDqnD8sDYWsg-KP6Bbc9cIttzWSoJPOkygnXHim1yhdiEBBW5soQzAQifYr4l7o9v9jXOz5KZav-CNbM5qmoui9mabQeWVRBi-8sZn0O-vCGGZlUka93Sn1vsg