Daily English

Conversion

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
Conversion
by RETRAC_Quynh Nguyen - Wednesday, 8 September 2021, 12:10 PM
 

Conversion (sự chuyển đổi của từ) là quá trình hình thành từ vựng. Nó xảy ra khi danh từ và động từ có thể được sử dụng thay thế cho nhau mà không có bất kỳ thay đổi nào về mặt chính tả hay cách phát âm. 


Ví dụ, danh từ email (thư điện tử) xuất hiện trong tiếng Anh trước động từ: Một thập kỷ trước, bạn chỉ có thể nói “I’ll send you an email” (danh từ). Trong khi bây giờ bạn có thể diễn đạt ý này một cách ngắn gọn hơn với động từ “I’ll email you.” Trong quá trình hình thành nên kho tàng từ vựng đồ sộ của tiếng Anh, không phải lúc nào danh từ cũng xuất hiện trước động từ, dù rằng đây là hiện tượng khá phổ biến. Đôi khi, danh từ được hình thành sau động từ (to laugh -> laugh) và thậm chí một số danh từ còn được hình thành từ các loại từ khác như tính từ (green), giới từ (up and down), từ nối (if, and),…


Một số từ vựng thông dụng hình thành từ quá trình conversion có thể kể đến là:

+Nouns to Verbs: baby, bicycle, boat, bottle, brake, butter, canoe, carpet, catalogue, cash, chaperon, coat, commission, core, corner, cripple, elbow, father, fiddle, finger, floor, garage, glue, grease, group, gut, hand, knife, mail, mask, mother, motor, muzzle, nurse, oil, parrot, peel, pit, pilot, plaster, porch, position, rack, shelve, skin, etc.

+Verbs to Nouns: answer, attempt, bet, blow-out, bore, catch, cheat, coach, cover, desire, dismay, divide, doubt, drive-in, fall, find, hand-out, hit, laugh, lay-by, lift, love, raise, release, retreat, rise, search, show-off, shut-down, smell, stand-in, swim, taste, throw, turn, walk, want, wrap, walk-out, wrench, etc. 

+Adjectives to Nouns: (the) ignorant, (the) poor, (the) poorest, (the) rich, (the) wealthy, (the) wealthier, (the) wicked, etc.  

+Adjectives to Verbs: calm, calm down, dirty, dry, empty, humble, lower, narrow, sober up, smooth out, soundproof, weary, yellow, etc.


Đâu là những cách hình thành từ vựng phổ biến trong tiếng Anh mà bạn biết? Hãy để lại bình luận bên dưới và chia sẻ kiến thức nhé.


EzdIYjLOBLvz2FU1Own57ad3n_0m6F_BuuepBaLBOzBki-LU-pbJZ0A7fuTsYkalpqqtJq9y1RL7vqHCTb3TcOOKnnv43d9nlWZ5nXJH156RbzCr29sL9I1O-tto-j7syE-2G-TS=s0