Daily English

5 phrasal verbs with “play”

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
5 phrasal verbs with “play”
by RETRAC_Quynh Nguyen - Wednesday, 8 September 2021, 12:14 PM
 

“Phrasal verb” là  một cụm từ bao gồm một động từ và một hoặc nhiều thành phần câu khác, chẳng hạn như giới từ hoặc trạng từ. Dù được sử dụng nhiều trong giao tiếp, điều làm cho các “phrasal verb” trở nên phức tạp với người học tiếng Anh là vì chúng vốn có tính thành ngữ và không thể dễ dàng hiểu được bằng các từ riêng lẻ tạo thành cụm từ. Nói đơn giản, một “phrasal verb” như “make up” không mang nghĩa của từ “make”(làm) và cũng không mang nghĩa “up” (lên), nhưng lại có nghĩa là làm hòa với ai đó. Vì tính chất đặc biệt này, chúng ta khó đoán được nghĩa của các phrasal verb từ các ngữ cảnh thông thường. Cách tốt nhất để làm quen với nhiều phrasal verb khác nhau được sử dụng trong tiếng Anh Mỹ là phải học thuộc lòng cụm từ phổ biến nhất.


Trong bài viết hôm nay, hãy cùng Anh văn SEAMEO RETRAC tìm hiểu về những phrasal verb phổ biến nhất bắt đầu với động từ “play”:

  1. Play around: hành động một cách ngốc nghếch

  2. Play back: tua lại/nghe lại một đoạn phim/đoạn nhạc

  3. Play along: đồng ý làm việc gì 

  4. Play up: nghịch ngợm, phá phách (đối với trẻ con)

  5. Play with: cân nhắc, xem xét ý tưởng nào đó


Đừng quên học qua cách sử dụng các phrasal verb này các ví dụ cụ thể trong hình. Hãy biến việc học các “phrasal verb” thành “child’s play” (chuyện dễ dàng) và bắt đầu học ngay hôm nay!


htilzgZOvC3z1ogBGalX92kVz5ImUMZVy1Qdj-dcUrI_G06X0NbkZNI1wC-KipLxxdGmlyKk30PRFL8GBFx2ZGX2y6vbGh9Ekhl4r0gsmbUNcJN0dXUGU4Uck-mzn51BomywbnzE=s0