Daily English

Có nên dùng từ “illustrate” trong bài thi IELTS Writing Task 1?

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
Có nên dùng từ “illustrate” trong bài thi IELTS Writing Task 1?
by RETRAC_Quynh Nguyen - Wednesday, 8 September 2021, 12:19 PM
 

Động từ “illustrate” thường được người học IELTS ưu ái dùng để viết câu mở bài cho rất nhiều bài luyện tập IELTS Writing Task 1. Theo Cambridge Online Dictionary, từ “illustrate” mang nghĩa “to draw pictures” (vẽ hình minh họa). Động từ này cũng có nghĩa “to show the meaning or truth of something more clearly, especially by giving examples” (đưa ra ví dụ để chứng minh điều gì).


Do đó, chúng ta nên hạn chế viết các câu như: “The bar chart illustrates the number of people leaving the city for a short trip.” Đây là vì “the bar chart” (biểu đồ cột) không phải là một bức tranh hay dữ liệu hình ảnh mà là dữ liệu số. Thay vào đó, chúng ta nên dùng các động từ như “show”. “give”, hay “provide” để thay thế cho “illustrate” mỗi khi gặp các biểu đồ đường, cột, hay bảng. Đối với biểu đồ tròn (pie chart), việc dùng từ “illustrate” là phù hợp vì biểu đồ tròn thể hiện thông tin bằng hình ảnh. 


Vì những lý do trên, các bạn hãy lưu ý khi sử dụng từ này trong bài thi IELTS Writing Task 1. Đối với bài IELTS Writing Task 2, từ “illustrate” sẽ là lựa chọn tuyệt vời giúp bạn đạt điểm cao khi được dùng để giới thiệu các ví dụ hoặc luận điểm dẫn chứng.

n2Mk0OQtBzzolLM2bYLUFexzvpl5WGG7QnkJmrg1i6nH3qwC5LKcK02SaFQhf_fNrpk1p7BomLfI-wLQIwehF93lPDExW-u6YEUgIwjcCTs_deE0keSJXAeaeOkwpK8u4-PBLS1Y=s09mnh8uMnajPP4CZ5peLJqVBoQ3KetAzLTbkNbJy9-qgUX1ZAlhmAVY4T3aneBqSXOCaNIjO59nRwZRsBxZEljGS6HXjmQDSRBHePgvtT1xw0PoCM2hwN7pZe2axRRZcffXH_UR7n=s0