Daily English

Hậu tố “-less” và “-free”

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
Hậu tố “-less” và “-free”
by RETRAC_Quynh Nguyen - Tuesday, 12 October 2021, 8:10 AM
 

👉Từ “sugarfree” thường xuất hiện trên các sản phẩm dành cho người tiểu đường mang nghĩa là “không có đường”. Từ “careless” thường dùng để miêu tả tính cách của một người mang nghĩa là “không quan tâm”. Vậy, phải chăng hai hậu tố “-less” và “free” trong tiếng Anh đều mang nghĩa là “không”? Nếu vậy, từ “smoke-free” và “smoke-less” có phải là hai từ đồng nghĩa không nhỉ?


👉Hậu tố “-less” đứng sau danh từ, mang nghĩa là “không có” danh từ đó. Ngoài ra, nó còn sự vô giá trị (không có giá trị), hoặc sự vô vị (không có hương vị) của danh từ đứng trước.


👉Hậu tố “-free” tuy cũng chỉ sự “không có” của danh từ đứng trước, nhưng còn có nghĩa là danh từ đứng trước “không được phép” xuất hiện trong một khu vực.


👉Do đó, khi nói “smoke-less”, ta có thể hình dung về một vật liệu không có khói khi đốt lên, chẳng hạn như thuốc lá điện tử. Khi nói đến “smoke-free”, ta hiểu rằng người nói đang ám chỉ về một khu vực không cho phép hút thuốc. 


👉Hãy điền các tính từ đúng vào bài tập trong hình sau để thử xem bạn có thể phân biệt các tính từ có hậu tố “-less” và “-free” không nhé.

OnnoRqfuBS2VkphhVEt34QvJvKxkoI2HdCovRpld9dwBvwpH-buZbidB9PHKPRea77iXXe09UOm-TEYj09o7kU40FqgGNWYYh_dWeUUfBDih760vbqZUXYRMRZKMgGgdgC23WQvs=s0HYnneuksUFyzJxYFNvVGh-TKWxoPpUthh8HZiTQ3z_nCIVeFSMg-6x9RNnYBFhGdTDYLGkkEaQ1gweuZBe4au0t0yx5UnjWnI3HAG7cU6VrZmeP85xdHkIpFpqbetTqiq0mexmlL=s0