Daily English

Idiom of the week: hear through the grapevine

 
Picture of RETRAC_Quynh Nguyen
Idiom of the week: hear through the grapevine
by RETRAC_Quynh Nguyen - Tuesday, 12 October 2021, 8:23 AM
 

👉Tuần này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thành ngữ “hear through the grapevine”. 


👉Thành ngữ này bắt nguồn từ Hoa Kỳ và xuất phát từ hệ thống điện báo được phát minh vào thế kỷ 19 bởi Samuel Morse. Để xây dựng hệ thống này, người ta lắp đặt hàng nghìn km dây điện. Chúng được giữ ở vị trí cách mặt đất vài mét bằng các cột điện báo đặt cách nhau đều đặn dọc theo tuyến đường điện báo. Người dân thời đó đã liên tưởng hình ảnh của những dây điện báo đến dây leo của cây nho (grapevine). Đến thời nội chiến, khi việc lan truyền thông tin bằng điện báo trở nên phổ biến, cụm từ “hear it throught the grapvine” đã ra đời để chỉ việc nghe tin tức từ điện báo. Ngày nay, người ta sử dụng câu thành ngữ để chỉ về những tin đồn họ nghe được hay đọc được ở đâu đó. 


👉Ví dụ: I heard through the grapevine that he was getting married - is it true? (Nghe nói rằng anh ấy sắp kết hôn, có thật không?)


PFLAz5E5SN3ffCLoLNNaY_StiRha4Lwcm6oe84Ec_8PTtGU2-Pn98JE8OfxM1ZbmGPigtYgK38b2Y0yArUVe8KC88fRv8RbUu0cVl55c3Ep6OhHFuBZllB6g8pv3l7SKBpjhDf8h=s0