Daily English

KHI NÀO NÊN DÙNG A/AN/THE?

 
Picture of Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
KHI NÀO NÊN DÙNG A/AN/THE?
by Phương RETRAC_Huỳnh Bảo - Friday, 26 June 2020, 7:07 PM
 

Theo Julia Miller, các mạo từ (a/an/the) là một trong mười từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh và là thang đo năng lực sử dụng tiếng Anh đối với người bản xứ. (Most of ESL students have trouble with the articles, 2005) 

Tuy nhiên, rất nhiều học sinh Việt Nam lại gặp khó khăn trong việc sử dụng mạo từ, vì các mạo từ trong tiếng Việt (con người, ngôi nhà...) không tương đương với tiếng Anh. Vậy làm sao để chúng ta có thể sử dụng mạo từ một cách chính xác? Rất đơn giản, trước khi quyết định nên sử dụng "a", "an", hoặc "the", hay không dùng mạo từ, hãy tự hỏi bản thân 3 câu hỏi sau: 

 1. Danh từ đó có nói về hiện tượng/sự vật mà mọi người đều biết không? Nếu câu trả lời là "có", hãy dùng mạo từ "the". Nếu không, hãy tiếp tục trả lời câu hỏi số 2. 

2. Danh từ đó có được dùng để chỉ một sự vật/hiện tượng chung nào không? Nếu câu trả lời là "có", chúng ta không dùng mạo từ đối với danh từ số nhiều (đối với danh từ đếm được) và không dùng mạo từ đối với danh từ số ít (đối với danh từ không đếm được). Nếu câu trả lời là không, hãy tiếp tục trả lời câu hỏi số 3. 

3. Danh từ ấy đã được nhắc đến trong bài chưa? Nếu đã được nhắc rồi, chúng ta dùng mạo từ "the". Nếu chưa, chúng ta dùng "a/an". 

Hãy cùng SEAMEO RETRAC luyện tập dùng mạo từ với bài tập nhỏ sau đây nhé. Choose a/the/0 where appropriate.

Answers (see in the comment section) a) The/a b) the/a c)a/the d)0 e) the/a f) the/0 g) 0/the h) the/a c)i)a/the j) the/a k)a l) a m) the n)the o) a 

Author: Quỳnh Nguyễn 

 Link tham khảo: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ903889.pdf https://www.tes.com/lessons/tD1EwPDf94KY6w/ena10-articles-singular-plural-nouns