Daily English

COMPOUND WORDS IN ENGLISH

 
Picture of Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
COMPOUND WORDS IN ENGLISH
by Phương RETRAC_Huỳnh Bảo - Friday, 26 June 2020, 7:11 PM
 
Bạn đã bao giờ tự hỏi, vì sao tiếng Anh có số lượng từ lớn hơn nhiều so với hầu hết các ngôn ngữ khác chưa? 

Theo N. Schmitt và R. Marsden (Why Is English Like That? Đại học Michigan, 2006), Tiếng Anh đã tạo ra một số lượng lớn các từ thông qua việc ghép các từ hiện có để tạo thành từ mới (còn được gọi là compound words). Thông thường, nghĩa của các từ này sẽ thay đổi. 

 Ví dụ: “whiteboard” là một compound noun được ghép từ hai từ “white” (trắng) và “board” (bảng). Tuy nhiên, “whiteboard” lại không có nghĩa là “bảng trắng” mà có nghĩa là “bảng dùng trong lớp học.” Nó có thể có bất kỳ màu sắc nào bao gồm màu đen, xanh, hoặc trong suốt! 

Compound words có thể được tạo ra bằng việc ghép những từ có loại từ khác nhau. Chẳng hạn, fingerprint (noun + verb); bloodthirsty (noun + adjective); sleepwalk (verb + verb) 

 LƯU Ý: 

Các từ ghép có thể được trình bày dưới dạng một từ dính liền (sleepwalk), hai từ tách rời (ví dụ: frying pan) hoặc được tách ra bằng dấu gạch nối (laid-back). Thông thường, các từ có “tuổi thọ” lâu đời hơn được trình bày dưới dạng một từ. Hãy dùng từ điển để tra cứu cách viết chính xác của chúng nhé! 

Đố bạn chúng ta có thể tạo được bao nhiêu compound wordss từ danh sách từ vựng sau? How many compound words can you make from this list?

ANSWERS (You might make more than listed below!) 

Bittersweet Breakfast Highborn Lookalike Post office Roommate Skydive Software 

 Author: Sarah Kirk, Translator: Quỳnh Nguyễn Link tham khảo: shorturl.at/cmtB