Daily English

IDIOMS ABOUT FRIENDSHIP

 
Picture of Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
IDIOMS ABOUT FRIENDSHIP
by Phương RETRAC_Huỳnh Bảo - Monday, 21 September 2020, 9:06 AM
 

Cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên buồn chán hơn rất nhiều nếu thiếu đi những người bạn thân thiết. Những idiom về tình bạn sau đây sẽ giúp bạn miêu tả mối quan hệ với những người bạn của mình, bắt đầu từ những người bạn không tốt - “thân ai nấy lo” đến những người bạn chân thành, luôn ở bên cạnh bạn trong bất kỳ tình huống nào.

  1. A fair-weather friend: người bạn chỉ ở bên ta trong lúc ta thuận lợi 

  2. A bosom friend: bạn thân hoặc rất thân

  3. Have friends in high places: quen biết những người bạn có vị trí quan trọng/ có thể giúp bạn

  4. Through thick and thin: những người bạn đồng cam cộng khổ, ở bên bạn qua những vui, buồn trong cuộc sống 

  5. Joined at the hip: bạn thân thiết như hình với bóng

Nếu dùng một idiom trong này để nói về tình bạn mà bạn đang có, đó sẽ là idiom nào? Hãy comment chia sẻ với mọi người nhé.

dq_OsNIPR1QmeoFrJKALuWTTAMs3RvrDZxxT_Wg7Q5JLjswzH0YfODaxiol2rSACsYfI-AWI1K2Ppg4zYEvM4dYi7K4maJ7YgK-nCC7qhzuy_fPvE_K_UPqQRM5Dr6WY1evXPTd40uCoar4EoOGqiZf0KjiJTWhEOOZXR5coJAMBAJ73JroyU-HOJF7OcTbn5qhOPD01vj5e266Z3NVKDMr0bOHIBp9ghCMoksb7ImHwJwcE8-hcWzC7bY67EsRUIY48LFuTNz4u4gAojKtS7EAOwHNaZCGnZM-1vOvjBzngWazuUQbGAzBgciVNxmPCeVKQXt27-eAgcn42p1c81g1iHuswJfFX6e2h_XfTO1REblq1wnhDE1xsi1x59l4Vze86SrXz8X_LLZnZbDmVwy0Wmillg_LoM7ULq0Eq6UF1nykaUeacjLz038gxQSz-P1h3YK6T5JvUE2JZ9CzKM_pdLmQLlTNTL3-8_VUlyyDspxdyWdB28zcEVe_P8AOiJaue6-GqCnS4MY3kiojSzh32A3KVdisZB7M6GOCOF6sTSANCJq_tv3OlxAIsQJWtjueoEccDp_nyeQRU_VBV8Tq8XdsCaRAh-H6olss4_ZsIeuWdrUYQDC3qDce3GYUwThgJiL8Ul66cpnQKAE1kNC_ieScLSsvTpL_uE0Y0Đón xem các bài viết học thuật và video dạy tiếng Anh tại ba địa chỉ:

+Fanpage: https://www.facebook.com/ANHVANSEAMEORETRAC/

+Group CLB Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/533919620710680/