Daily English

ENGLISH PHRASES: MONEY & FINANCE

 
Picture of Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
ENGLISH PHRASES: MONEY & FINANCE
by Phương RETRAC_Huỳnh Bảo - Monday, 21 September 2020, 9:08 AM
 

Tiền bạc và các vấn đề liên quan tới tài chính luôn là một chủ đề quen thuộc trong giao tiếp hàng ngày. Hôm nay, SEAMEO RETRAC xin giới thiệu với các bạn 5 cụm từ nói về những khoản tiền hoặc cách chi tiêu thông dụng trong cuộc sống hằng ngày nhé.

  1. Nest egg: số tiền đã được dành dụm

  2. Bring home the bacon: kiếm tiền 

  3. Go Dutch: chia đều hóa đơn thanh toán

  4. Cook the books: gian lận sổ sách kế toán

  5. Tighten your belt: tiết kiệm chi tiêu, trong thời kỳ “thắt lưng buộc bụng”

Hiện nay bạn sử dụng tiền như thế nào? Bạn có khoản “nest egg” nào không? Hãy viết câu trả lời của mình bằng những cụm từ vừa được giới thiệu trên để có thể nhớ bài lâu hơn nhé.

Đón xem các bài viết học thuật và video dạy tiếng Anh tại ba địa chỉ:

+Group CLB Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/533919620710680/

dr3yIp3A9_rMP0v6U8VSRtdA2NDNK97jWa1QPsZ57_YHnPEDBarOw21r0o-ImN5OoF1WxioJY3DMLqEYQYdAb9vJAw0cskpiiup1BF0JqhA43sSBoTs50yO3llS_OYpSeHBp781NgzVbQOKopitdTB4tYD8Ljj9SEGou3gsgNfZrVKwOSiroedJPnCfnpvluMz3vSKCbj-RohKLlSHT7zY-drxLq5w0yppRjJvEmxD7NYn8vdB58ylmyeJauOZyvH6k2u03_BewY1Ce6IR9JMiQdvzlEHP6NXZW-wjmuM9SSHOyed9RdhTywRbOIvz0aOiHA5o44SOTmYJW7nB6PL5-jXyQEmXfFQIbewM5HxIreAR2Zmii5RAOrg_bxRbyJk2hpUQAI9GDCQD6cmsRjk-PvyQ3ZWRJOucIf5SzsHItq6jhwDs63sS6xAGsblh2Vgf6ijI0OIUA0G7nZ_K_d6NrfGPxY08YVduxRyeIw-u77lPoKI08Ue0Etiqy9zznHa5BFxaqMauqgho0w6nbvoEuDQS_Wdvm59LIu6S_HTlL2c2hktzwsw52QhNSBU7hody7bGhzuBD1cieE-g58vFG8c3G5v_Mj2GyqtT1jfaAE2WtKDsKZsGVc4wlt3jdbfU38xNv_DFsRsKqwvoAdIsUGU-k6rh7ohnE9P4a6G