Daily English

PH N BIỆT “AIM”, “GOAL”, “OBJECTIVE”, “PURPOSE” & “TARGET”

 
Picture of Phương RETRAC_Huỳnh Bảo
PH N BIỆT “AIM”, “GOAL”, “OBJECTIVE”, “PURPOSE” & “TARGET”
by Phương RETRAC_Huỳnh Bảo - Monday, 21 September 2020, 9:09 AM
 

Các danh từ để chỉ mục tiêu hay mục đích trong tiếng Anh như “aim”, “goal”, “objective”, “purpose” và “target”, khá giống nhau về nghĩa và chỉ có sự khác biệt nhỏ và trong ngôn ngữ nói. Nếu người dùng không chú ý cẩn thận, họ sẽ sử dụng sai từ hoặc dùng từ không phù hợp với ngữ cảnh. Hãy cùng tham khảo cách phân biệt các từ này nhờ vào lời giải thích của từ điển Longman Activator Thesaurus nhé:

>>Aim: cái gì đó bạn hy vọng đạt được bằng cách làm một việc gì 

>>Goal: điều gì đó quan trọng mà bạn hy vọng đạt được trong tương lai, mặc dù có thể mất nhiều thời gian

>>Objective: điều cụ thể mà bạn đang cố gắng đạt được - được sử dụng đặc biệt về những thứ đã được chính thức thảo luận và thống nhất trong kinh doanh, chính trị, v.v. và được thống nhất trong kinh doanh, chính trị, v.v.

>>Purpose: những gì bạn muốn đạt được khi bạn làm điều gì đó; lý do bạn làm hoặc lên kế hoạch và điều bạn muốn đạt được khi thực hiện nó.

>>Target: kết quả chính xác mà một người hoặc tổ chức dự định đạt được bằng cách làm điều gì đó, thường là số tiền họ muốn nhận được; một số tiền hoặc tổng số cụ thể mà bạn muốn đạt được.

Hãy xem các hình đi kèm để thấy được các ví dụ cụ thể về cách sử dụng các từ này nhé.

Đón xem các bài viết học thuật và video dạy tiếng Anh tại ba địa chỉ:

+Group CLB Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/533919620710680/

+Các bài viết của CLB Tiếng Anh: http://cyberlearning.vnseameo.org/mod/forum/view.php?id=252

+Chuỗi video “Học tiếng Anh cùng SEAMEO RETRAC”:


ADlyPlIVjpvVselC4WpFnov8m0Kw_AZ10LiQo6Y1KLQ7y1LMXyKZtFOpIZxi28aG891JtfeVICPdxNmj6APKNHNopj04lwjdH53-6vfOcTVC0IRUfZLJ2X0j0TWFwNm-0A05uTBwLmt89VoKGZr5tG4yXk4I7d0_FepZHvZFbu3ade2lfQAjDnoTgnTIrYT4EXb808pFyQdc_lZnD42w1aaymCpecm4-I8uk76tVOK2ux9hpsdhsbgJmDzPcTfSiu4AJNuAl3ZLCATt80Jyq_ANja8ZjIzK64DuOPK9E4InWOdeEULWp9_S_QRoREp0bJnqNqkOIosmDYCBSbb1CJHx_UQFS5awMu4VbKaoARYpU0FGWHOwYelkmtYVDHfWzTdimjI9ialsHvE39HYc3Dz5TmAyrHzOJIivnUSMLlYFYbEDLknaRxavFhOiDOeqF50mCc0t8hDl63WPd8OR-yN8AeL4_d5pyVMQXkGnEiLtpJ1XJFtocFIWBVsLFF8Q5oKOsn2Dx9wnU7JTN77jh_YHzCqXrs6xlX5yp8oD_1IZ-wBFtfplBrJX63R-EOoxXzd94iPdwmnOIb0Qgquo950lJx82DnIxOf5r7yCL12F6zykqt9nDqT90ER_ZqY6Nw1SOQ3JsBDkZsBIsCJzE55r5a6bKu3edKPyzLLAjp